Levensbeschouwelijke vakken

Kathleen Bekaert

Protestantste godsdienst

Daisy Van Damme

Rooms-Katholieke godsdienst

Salima Oulhadj

Islamitische godsdienst  

Evert Hauchecorne

Niet-confessionele zedenleer

Go! basisschool 't Krekeltje
Uitbreidingsstraat 40
2850 Boom
03 844 20 22
info@hetkrekeltje.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be