Inschrijvingen

Inschrijvingsaanvraag

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak op nummer 03 844 20 22 , inschrijven bij de coördinator van de school en vrijblijvend de verschillende klassen bezoeken.

Startdata voorrangsperiodes schooljaar 2022-2023

Lerenden van hetzelfde gezin (broers en zussen van lerenden die al ingeschreven zijn) kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2021 t.e.m. 28 februari 2022.

Lerenden van personeel kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode van 1 september 2021 t.e.m. 28 februari 2022.

Startdata gewone inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023

Vanaf 1 maart 2022 zullen alle andere nieuwe lerenden voor schooljaar 2022-2023 kunnen inschrijven, alsook de broers, zussen en lerenden van het personeel die geen gebruik gemaakt hebben van hun voorrangsrecht.

Documenten

Om je kind te laten inschrijven op onze school vragen wij om volgende documenten zeker mee te brengen:
• Kids ID
• Rapport (voor een leerling van de lagere school)

Bij inschrijvingen van een kind voor de lagere school nemen wij het rapport van de vorige school als leidraad. Ook zullen er bij het begin van het schooljaar indien nodig toetsen worden afgenomen om het leerniveau van de leerling te bepalen.

Capaciteitsbepaling en vrije plaatsen voor schooljaar 2021 – 2022 op datum van 16/03/2022:

Kleuter/Lager Geboortejaar/Leerjaar Capaciteit Vrije plaatsen
Geboortejaar 2020 instappers ’22-’232520
2019 instappers P12512
2018 peuter K1250
2017 kleuter K2250
2016 kleuter K3252
2015 lager L1253
2014 lager L2252
2013 lager L3256
2012 lager L4259
2011 lager L5258
2010 lager L62518

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 1A
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Go! basisschool 't Krekeltje
Uitbreidingsstraat 40
2850 Boom
03 844 20 22
info@hetkrekeltje.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be