Ondersteuning

Onze school werkt samen met

GO! CLB Rivierenland

Het CLB-team verbonden aan onze school bestaat uit:

Directeur – Cora Linskens

Arts – dokter Chantal Corbeel Verpleegkundige – Mia Meuris

Schoolverantwoordelijke – Inge Van den Brink inge.vandenbrink@clbrivierenland.be

NOA Netwerk Ondersteuners Antwerpen

Onze school werkt samen met het ondersteuningsnetwerk Antwerpen

Go! basisschool 't Krekeltje
Uitbreidingsstraat 40
2850 Boom
03 844 20 22
info@hetkrekeltje.be

GO! scholengroep Rivierenland
Kerkstraat 3
2830 Willebroek
03 500 95 80
info@rvl.be

Huis van het GO!
Willebroekkaai 36
1000 Brussel
02 790 92 00
info@g-o.be